VL-matrisen - Gruppversion

Välkommen till Synligt Lärandes gruppmatris. Denna behöver du inför din nästa workshop Upp till bevis. Matrisen hjälper skolledare och personal att fokusera på skolans rutiner och att samla in meningsfullt underlag som krävs för att kunna granska skolans arbete och fokusera på vad som gör skillnad på elevernas resultat. 

Hur man fyller i matrisen:

Innan du börjar fylla i matrisen bör du se till att ledningsgruppen och/eller den personal som deltar i processen är överens om hur de olika betygen ska tolkas. Endast ett samlat betyg får fyllas i! Just nu går det inte att skapa en rapport med mer än ett svar. Mer information om matrisen och dess betygskalor hittar du i arbetsmaterialet till Upp till bevis. 

Matrisen bör vara ifylld 2 veckor före nästa Upp till bevis-träff. 

Om du har några frågor eller behöver hjälp kan du skicka ett e-postmeddelande till  survey@visiblelearningplus.com.

Dina uppgifter
Om du redan har ett konto hos oss kan du logga in och sedan återvända hit. Dina uppgifter bör då vara ifyllda.
Skolans uppgifter
Ange elevantalet på din skola i den ruta som du får fram när du valt vilken typ av skola du arbetar på.
Elevantal
Att vara synligt lärande
Lär känna din påverkan
Inspirerad och entusiastisk undervisning
Återkoppling på rätt sätt